Tag: Lexus LS400

Lexus tái hiện màn quảng cáo tháp ly champagne 31 năm trước trên dòng LS Lexus tái hiện màn quảng cáo tháp ly champagne 31 năm trước trên dòng LS

Lexus đã tái hiện lại màn quảng cáo tháp ly champagne nổi tiếng 21 năm trước để ch...