Đĩa phanh Lexus RX350/450H 43512-48130 Disc, Front 2016-2022 Lexus 4351248130

Mã: 43512-48130

Xuất xứ: Chính hãng, Janpan

Nhà sản xuất: Phụ tùng Lexus

098.801.75.76LIÊN HỆ

2016-2022 Lexus RX350 STD|6 Cyl 3.5L2GRFKS, 2GRFXS; 2GRFKS, 2GRFXS; GGL25L-AWZGBA, GGL25L-BWZGBA, GYL25L-AWXGBA
2018-2022 Lexus RX350 L6 Cyl 3.5L2GRFKS, 2GRFXS; 2GRFKS, 2GRFXS; GGL21L-ARZGBA, GGL26L-ARZGBA, GYL26L-ARXGBA
2016-2022 Lexus RX450h STD|6 Cyl 3.5L2GRFKS, 2GRFXS; 2GRFKS, 2GRFXS; GGL25L-AWZGBA, GGL25L-BWZGBA, GYL25L-AWXGBA
2018-2022 Lexus RX450h L6 Cyl 3.5L2GRFKS, 2GRFXS; 2GRFKS, 2GRFXS; GGL21L-ARZGBA, GGL26L-ARZGBA, GYL26L-ARXGBA

Thông tin bổ sung

Xuất xứ

Chính hãng, Janpan